VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Kollektiv Lumen GbR, Anton-Zickmantel-Straße 50, 04249 Leipzig, Deutschland, Tel.: 0151/20687915, E-Mail: post@irisfoto.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.


2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.


3) Cookies

Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookieopslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Please note that if you do not accept cookies, the functionality of our website may be limited.


4) Contact opnemen

Er worden persoonsgegevens verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.


5) Online afspraken maken

Eigen functie voor het online maken van afspraken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de aangeboden functie voor het online maken van afspraken. U kunt zien welke gegevens wij verzamelen voor het online maken van afspraken via het betreffende invulformulier of de afspraakaanvraag voor het maken van afspraken. Als bepaalde gegevens nodig zijn om een online afspraak te kunnen maken, geven we dit aan in het invoerformulier of in het verzoek om een afspraak te maken. Als we u een vrij tekstveld bieden op het invoerformulier, kunt u uw verzoek daar gedetailleerder beschrijven. U kunt dan ook zelf bepalen welke aanvullende gegevens u wilt invoeren. De door u verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor het maken van een afspraak. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke die aan het begin van deze verklaring wordt genoemd.


6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. U kunt uw klantenaccount te allen tijde verwijderen door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract uit te voeren. Na beëindiging van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.


7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres hebt gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u al in ons assortiment hebt gekocht. In overeenstemming met artikel 7 (3) UWG hoeven we hiervoor geen aparte toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mails. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor worden alleen transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.


8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons bij de afwikkeling van afgesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ondersteunen. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder uitdrukkelijk informeren. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens is art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

8.2 Wij werken samen met externe verzendpartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. Wij geven uw naam en uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend met het oog op de levering van goederen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

8.3 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

- DHL

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het coördineren van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL ten behoeve van de levering conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de transportdienst DHL.

- DPD

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer vóór de levering van de goederen door aan DPD in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD ten behoeve van de levering conform Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DPD of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de transportdienstverlener DPD.

- FedEx

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach), geven we uw e-mailadres en telefoonnummer vóór levering van de goederen door aan FedEx in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR voor het coördineren van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan FedEx ten behoeve van de levering conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met FedEx of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de transportdienstverlener FedEx.

- TNT

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener TNT (TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf), geven we uw e-mailadres vóór levering van de goederen door aan TNT in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan TNT voor het doel van levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de afleverdatum met TNT of het doorgeven van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde controller of bij de transportdienstverlener TNT.

- UPS

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven wij uw e-mailadres vóór levering van de goederen door aan UPS in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR voor het afstemmen van een afleverdatum of voor kennisgeving van aflevering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de aflevering conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is het vooraf afstemmen van de afleverdatum met UPS of het doorgeven van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke voor de verwerking of bij de transportdienstverlener UPS.


8.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Adyen

Als u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Adyen kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de payment service provider Adyen en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

- PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.


9) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de insluitfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "YouTube", die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "YouTube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken op te slaan, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt dat je gegevens worden gekoppeld aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens (ook bij niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt elke keer dat deze website wordt bezocht een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, waardoor verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden zonder onze invloed.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.


10) Online marketing

10.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde gegevens worden eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR ten behoeve van gerichte reclame aan de gebruiker door adverterende derden, wiens advertenties op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag op deze website worden weergegeven. Deze verwerking dient ook ons financiële belang om het economische potentieel van onze website te benutten door tegen betaling gepersonaliseerde reclamecontent van derden weer te geven.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunt gebruiken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.


10.2 Gebruik van Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen". U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang in gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de browser plug-in van Google beschikbaar op de volgende link

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunt gebruiken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.


11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie op grond van Art. 15 GDPR: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties op grond van Art. 46 GDPR indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;

Recht op rectificatie conform Art. 16 GDPR: U heeft het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of de aanvulling van onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

Recht op wissen conform Art. 17 GDPR: U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen indien de vereisten van Art. 17 para. 1 GDPR is voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te wissen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van de verwerking van uw gegevens, als u uw gegevens nodig hebt voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw bijzondere situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 GDPR: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 GDPR: Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;

Het recht om een gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken;

Recht om een klacht in te dienen op grond van Art. 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR, heeft u het recht om - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk.


11.2 RECHT OP BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING.


12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, zullen deze gegevens routinematig worden verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.